Słuchawki hër pomagają

Słuchawki hër pomagają

Słuchawki hër, w których technologia łączy się z designem, są dla każdej kobiety możliwością wyrażenia siebie. Idź przez życie zdecydowanie i sama wyznaczaj kierunek.

Działamy aktywnie na rzecz równouprawnienia płci i wzmocnienia roli kobiet. Będziemy aktywnie podejmować ten temat z hashtagiem #hearher, aby głos kobiet był jeszcze lepiej słyszalny.

Z tego powodu zobowiązujemy się również do przekazywania stałego procentu, co najmniej 5% naszych zysków, na rzecz projektów charytatywnych wspierających kobiety.