UN Women

Słuchawki hër pomagają

Słuchawki hër, w których technologia łączy się z designem, są dla każdej kobiety możliwością wyrażenia siebie. Idź przez życie zdecydowanie i sama wyznaczaj kierunek.

Działamy aktywnie na rzecz równouprawnienia płci i wzmocnienia roli kobiet. Będziemy aktywnie podejmować ten temat z hashtagiem #hearher, aby głos kobiet był jeszcze lepiej słyszalny.

Z tego względu zobowiązujemy się do przekazywania minimum 3% naszych zysków dla ONZ Kobiety.

Więcej informacji na temat naszego partnera, niemieckiego komitetu ONZ Kobiety można znaleźć na stronie www.unwomen.de.